Logopedie op school is waardevol

Jaren geleden, om precies te zijn in 1995, ben ik als logopedist afgestudeerd. Logopedisten waren volop in scholen aanwezig. Ik heb voor de GGD als logopedist op basisscholen gewerkt. Ik deed daar de screening en had enkele leerlingen in behandeling. De lijnen met de leerkrachten waren kort. Als ze een vraag hadden werd die tijdens het koffiedrinken gesteld en ook de ouders waren bij de behandelingen betrokken. Maar zoals het vroeger ging, zo gaat het nu niet meer. Logopedisten komen nog wel op basisscholen voor een screening, maar niet meer voor behandelingen die door onderwijsgelden worden vergoed. En dat vind ik vreemd. Want in het kader van passend onderwijs zijn veel leerlingen die anders naar het speciaalonderwijs zouden zijn gegaan nu op de basisschool gebleven.

Deze leerlingen met speciale behoeften verdienen naar mijn inzicht speciale zorg. Die speciale zorg kunnen logopedisten geven. Logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak en taal. De algehele ontwikkeling op het gebied van gedrag, cognitie, leesontwikkeling, sociale vaardigheden en het emotionele welbevinden hangt samen met het vermogen om jezelf verstaanbaar te maken, dat je voldoende woorden tot je beschikking hebt en dat je in goede zinnen kunt spreken.

Logopedisten zouden omarmd moeten worden in het onderwijs. Neem daarom een logopedist in dienst zowel in het speciaal onderwijs als op de basisschool. Geef de leerkrachten deze ondersteuning, zodat de leerlingen voldoende kunnen profiteren van het onderwijs. Investeer in onze toekomst. Gelukkig ben ik zelf naast mijn bedrijf ook werkzaam op een school. Mijn stichting ziet in dat logopedie onbeschrijflijk waardevol is. Maar ik gun het nog meer leerlingen en leerkrachten.

Share this post:
Voice JoyLogopedie op school is waardevol