Prentenboek

Een prentenboek is voor alle kinderen leuk. Spelenderwijs  wordt de taalontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd. Sommige prentenboeken gaan nog een stapje verder. Annemieke Bastiaans van Voice Joy schreef drie logopedische prentenboeken. Deze boeken hebben een duidelijke opbouw. Ze bestaan uit een voorleesverhaal, pictozinnen die kinderen al snel zelf kunnen lezen, liedjes en taal- en denkvragen. Begrippen worden gevisualiseerd en het taalgevoel wordt ondersteund. De taal- en denkvragen zijn op vier niveaus: waarnemen, verbanden leggen, ordenen en beredeneren. Kinderen leren klanken aan schrifttekens te koppelen. Er zijn drie verschillende versies: Lotte de dappere koe, Bauke de nieuwsgierige hond en Gijs het sterke paard. De prentenboeken zijn geschikt voor logopedisten, leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs en gewoon voor thuis. Het verhaal wordt nog begrijpelijker als je het thuis of in de klas naspeelt met concrete materialen.

Voor kinderen vanaf 3 jaar

De logopedische prentenboeken zijn voor veel kinderen geschikt. Bijvoorbeeld voor kinderen met:

 • interesse in letters
 • behoefte aan extra stimulatie van herhaling van letters
 • behoefte aan extra taal stimulatie van taalbegrip, zinsbouw en taalinhoud
 • behoefte aan het lezen van pictozinnen
 • meertaligheid
 • een zwak auditief geheugen
 • een slappe mondmotoriek (alleen in het boek “Gijs het sterke paard”)
 • zwakke sociale vaardigheden
 • plezier in zingen
 • liefde voor verhalen
 • behoefte aan meer uitdaging, het zelf kunnen lezen van de pictozinnen

Bestellen

Heeft u interesse in dit logopedische prentenboek? Stuur een mailtje naar info@voicejoy.nl en geef aan welke boeken u wilt bestellen. U ontvangt een factuur en na betaling worden de boeken verzonden. Voor meer informatie over de boeken kijk op www.klankenland.nl. Op de website vindt u ook ondersteunende filmpjes en liedjes om samen te bekijken en mee te zingen.

Contact

Neem contact met mij op voor een afspraak, boeking of meer informatie.

Bel of mail mij!
Voice JoyPrentenboek