Tarieven

coach beter spreken | logopedie

Tarieven bij niet-medische problemen | coaching, presenteren, accent-verandering.
*45 minuten: € 62,50 (inclusief BTW)
*60 minuten: € 80,65 (inclusief BTW)
De eerste behandeling is altijd een uur.
Uw huisarts ontvangt geen verslag.
Dagdeel (4 uur) op een bedrijf presentatie-technieken voor groepen of individueel regio Utrecht €550,00 inclusief BTW

Tarieven bij medische problemen
30 min: € 41,00
Intake 45 min. €77,00
(BTW vrijgesteld)
Om in aanmerking te komen voor dit tarief heeft u een verwijzing van uw huisarts/KNO-arts nodig. U dient deze verwijzing tijdens onze eerste afspraak (intake) mee te nemen. Medische problemen zijn bijvoorbeeld: stemproblemen, onverstaanbaar spreken en pijnklachten. Uw huisarts of KNO-arts ontvangt van mijn een kort verslag met mijn bevindingen en behandelplan.

Tarief presentatie gezond stemgebruik of de kracht van je stem 1 uur €250,00 ex BTW en exclusief reiskosten.

Tarieven bij afmelding
Als u verhinderd bent, wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven? Ik kan dan nog iemand anders inplannen. Een afspraak binnen 24 uur annuleren kost u 50% van het afgesproken tarief. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Ik heb bewust geen contract met zorgverzekeraars. U krijgt een factuur. U kunt deze factuur bij uw verzekering indienen en als u hiervoor verzekerd bent kunt u een gedeelte van het bedrag terugkrijgen. Met een verwijzing van de huisarts of KNO-arts kunt u in de meeste gevallen 75% terug krijgen. Eerst dient u wel uw eigen risico te betalen. Onder de 18 jaar is er geen eigen risico, dien uw factuur dan altijd in. Aangezien ik ben aangesloten bij de NVLF, geregisterd ben in het kwaliteitsregister en de praktijk in het bezit is van een AGBcode, is de verzekeraar bij medische klachten verplicht kosten voor therapie (gedeeltelijk) na aftrek van het eigen risico te vergoeden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Als er geen medische problemen zijn, maar u wilt zichzelf ontwikkelingen op het gebied van stem en spraak, wordt logopedie niet vergoed door de zorgverzekeraar. De coaching kunt uw misschien wel vergoed krijgen bij het bedrijf waarvoor u werkt.

Redenen voor een contractvrije praktijk:

Er worden geen eisen gesteld aan de (maximale) behandelduur die de mogelijkheid ontnemen om u langer te behandelen als dit voor u noodzakelijk is. Dit stelt niet u voorop maar de winstmarge van de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar bepaalt niet hoe logopedie moet worden uitgeoefend en daarmee wat goed voor u is. Zij weten niet wat het vak logopedie inhoudt maar willen er wel over beslissen.

Aandacht en tijd worden aan u besteed in plaats van aan allerlei overbodige administratieve zaken die zo maar 30% van de behandeltijd in beslag nemen.

U wordt niet belast met een verplichte ‘klanttevredenheidsonderzoeken’.

Zorgverzekeraars stellen eisen aan een wachtkamer. Aangezien er altijd 15 minuten ruimte tussen de behandelingen wordt gepland, heeft u geen wachtkamer nodig en u wordt altijd op tijd geholpen.

U weet wel beter. Zorgverzekeraars die beweren dat alleen gecontracteerde logopedisten kwaliteit bieden hebben nog nooit een behandeling gehad in de praktijk van Voice Joy. Ik heb al jaren voldoende nascholing gevolgd om in het kwaliteitsregister van de paramedici te staan.

Contact

Neem contact met mij op voor een afspraak, boeking of meer informatie.

Mail mij!
Voice JoyTarieven logopedie